Akti sa sjednica

2021.


25. REDOVNA SJEDNICA – 25.01.2021. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 2_Odluka o postupku nabave radova za modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić (.doc)
 • 3_Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu (.doc)
 • 4_Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Netretić u 2020. godini (.doc)

2020.


20. REDOVNA SJEDNICA – 25.02.2020. godine

 • 2_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 3_Odluka o izboru i prestanku mandata predsjednika Mandatne komisije (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o izboru i prestanku mandata člana Komisije za Statut i Poslovnik (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o izmjenama Statuta Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 7_Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela (.doc/.pdf)
 • 8_Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 9_Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 10_Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 11_Odluka o raspoređivanju razlike sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 12_Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2019. godini (doc/.pdf)

 

2. IZVANREDNA SJEDNICA – 21. i 22.04.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti Covid-19 na području Općine Netretić (.doc/.pdf)

 

21. REDOVNA SJEDNICA – 08.06.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 3_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu
  • 1_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – opći dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – Plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – Bilješke (.doc/.pdf)
 • 4_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. (.doc./.pdf.)
 • 5_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 6_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 7_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 8_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 9_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 10_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 11_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 12_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 13_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 14_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 15_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 16_Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 17_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.
  • 1_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – opći dio (.xlsx/.pdf)
  • 3_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 4_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – plan razvojnih programa (.xls/.pdf)
  • 5_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – obrazloženje (.doc/.pdf)
  • 6_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 18_Odluka o I. izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/pdf)
 • 19_Odluka o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf )
 • 20_Odluka o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 21_Program potpora u poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 22_Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane u Jarčem Polju (.doc/.pdf)
 • 23_Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (.doc/.pdf)
 • 24_Odluka o potvrđivanju obuhvata Radne zone Maletići (I1) (.doc/.pdf)
 • 25_Odluka o podmirenju troškova smještaja djece u Dječji vrtić Duga Resa (.doc/.pdf)
 • 26_Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linije Prilišće-Netretić-Karlovac i Netretić-Karlovac (.doc/.pdf)
 • 27_Odluka o izmjeni Odluke o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2019.-2020. (.doc/.pdf)
 • 28_Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkh stranaka za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 29_Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području Općine Netretić u 2019. godini (.doc/.pdf)
 • 30_Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu tvrtke Mull trans d.o.o. – davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (.doc/.pdf)
 • 31_Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. – davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (.doc/.pdf)
 • 32_Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu (.doc/.pdf)
 • 33_Odluka o pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva (.doc/.pdf)

 

22. REDOVNA SJEDNICA – 03.09.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 2_Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Netretić za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.
  • Polugodišnji izvještaj – 1 (.doc)
  • Polugodišnji izvještaj – 2 (.xls)
  • Polugodišnji izvještaj – 3 (.xlsx)
  • Polugodišnji izvještaj – 4 (.docx)
  • Polugodišnji izvještaj – 5 (.xlsx)
  • Polugodišnji izvještaj – 6 (.docx)
 • 3_Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu
  • Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna – 1(.doc)
  • Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna – 2 (.xls)
  • Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna – 3 (.xls)
  • Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna – 4 (.xls)
  • Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna – 5 (.docx)
  • Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna – 6 (.doc)
 • 4_Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 5_Odluka o II. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 6_Odluka o I. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 7_Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020.-2021.(.doc)
 • 8_Odluka o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika OŠ Netretić za školsku godinu 2020.-2021.(.doc)
 • 9_Program potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 10_Srednjoročni trogodišnji plan davanja koncesija na području Općine Netretić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (.doc)
 • 11_Krovni interpretacijski plan Dodir civilizacija s planom upravljanja (.pdf)
 • 11_Odluka o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana Dodir civilizacija s planom upravljanja (.doc)

 

23. REDOVNA SJEDNICA – 03.12.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 2_Proračun Općine Netretić za 2021. godinu i projekcije Proračuna Općine Netretić za 2022. i 2023. godinu
 • 3_Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 4_Program građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 5_Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 6_Socijalni program Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 7_Program javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 8_Program javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 9_Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu (.doc)
 • 10_Program utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2021. godinu (.doc)
 • 11_Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (.doc)
 • 12_Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom… poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu (.doc)
 • 13_Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a – Stanice Karlovac za 2021. godinu (.doc)
 • 14_Odluka o financiranju vatrogastva na području Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 15_Odluka o sponzorstvima Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 16_Odluka o preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Komunalno Duga Resa d.o.o. (.doc)
 • 17_Odluka o izmjeni Odluke o potvrđivanju obuhvata Radne zone Maletići (I1) (.doc)
 • 18_Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (.doc)
 • 18_Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (.doc)
 • 19_Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)

 

24. REDOVNA SJEDNICA – 23.12.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 3_Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2020 godinu
 • 4_Odluka o III. izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 5_Odluka o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 6_Odluka o I. izmjeni Socijalnog programa Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 7_Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 8_Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 9_Odluka o I. izmjeni Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (.doc)
 • 10_Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 11_Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 12_Odluka o II. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 13_Odluka o III. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 14_Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 15_Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Netretić za razdoblje 2016.-2020. (.doc)
 • 16_Izvješće o stanju u prostoru Općine Netretić za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2020. godine (.pdf)
 • 16_Zaključak o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Općine Netretić za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2020. godine (.doc)
 • 18_Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Netretić (.doc)
 • 19_Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 19_Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Općine Netretić za 2020.g (.doc)
 • 20_Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 21_Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)

2019.


13. REDOVNA SJEDNICA – 30.01.2019. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o komunalnom doprinosu (.doc/.pdf)
 • 3_Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno u smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o donošenju UPU Turističke zone Novigrad na Dobri (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019. godini (.doc/.pdf)
 • 7_Odluka o izmjeni Pravilnika o dodjeli pomoći studentima Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 8_Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika za mladež županijskog suda u Karlovcu (.doc/.pdf)
 • 9_Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina (.doc/.pdf)

 

14. REDOVNA SJEDNICA – 28.03.2019. godine

 • 2_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 4_GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU
  • 1_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – opći dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – bilješke (.doc/.pdf)
 • 5_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2018. (.doc/.pdf)
 • 6_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 7_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 8_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 9_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 10_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 11_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 12_Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava po Godišnjem obračunu za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 13_ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
  • 1_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – opći dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 14_Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2019 godinu (.doc/.pdf)
 • 15_Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 16_Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 17_Odluka o pristupanju Općine Netretić trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)
 • 18_Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 19_Odluka o dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (.doc/.pdf)
 • 20_Odluka o postupku nabave radova za modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 21_Zaključak o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada (.doc/.pdf)
 • 22_Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (.doc/.pdf)
 • 23_Odluka o odobravanju sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji (.doc/.pdf)

 

15. REDOVNA SJEDNICA – 24.05.2019. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju Općine Netretić trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)
 • 3_Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za prijavu PRŠI (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o davanju suglanosti Karlovačkoj županiji (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 7_Odluka o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika ON i njegovog zamjenika (.doc/.pdf)
 • 8_Program utroška naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019 (.doc/.pdf)
 • 9_Program utroska sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 10_Program utroska sredstava ostvarenih od zakupa prodaje, prodaje izravnom pogodbom …poljoprivrednog zemljšta za 2019 (.doc/.pdf)

 

16. REDOVNA SJEDNICA – 31.07.2019. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o komunalnom redu (.doc/.pdf)
 • 3_Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .doc/.pdf)
 • 7_Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 8_Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 9_Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (.doc/.pdf)

 

17. REDOVNA SJEDNICA – 13.09.2019. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 2_POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019
  • 1_Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01 – 06 2019. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01 – 06 2019. – opći dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3_Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01 – 06 2019. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4_Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01 – 06 2019. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5_Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01 – 06 2019. – razvojni projekti (.xlsx/.pdf)
  • 6_Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01 – 06 2019. – zadnje stranice (.doc/.pdf)
 • 3_Odluka o II. izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019.-2020. (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika OŠ Netretić za školsku godinu 2019.-2020. (.doc/.pdf)

 

18. REDOVNA SJEDNICA – 29.11.2019. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 3_Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 5_Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o općinskim porezima Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 7_Odluka o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem Programa predškolskog odgoja na području Općine Netretić (.doc/.pdf)

 

19. REDOVNA SJEDNICA – 23.12.2019. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Netretić po godišnjem obračunu za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 3_ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
  • 1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – opci dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o III. izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 7_Odluka o I. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 8_Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 9_Odluka o I. izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 10_Odluka o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 11_PRORAČUN OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU
  • 1. Proračun za 2020. – prva strana (.doc/.pdf)
  • 2. Proračun za 2020. – opći dio (.xlsx/.pdf)
  • 3. Proračun za 2020. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 4. Proračun za 2020. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 5. Proračun za 2020. – obrazloženje (.doc/.pdf)
  • 6. Proračun za 2020. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 12_Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 13_Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 14_Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 15_Socijalni program Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 16_Program financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 17_Program javnih potreba u kulturi na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 18_Program javnih potreba u sportu na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 19_Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 20_Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.doc/.pdf)
 • 21_Program utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 22_Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 23_Program utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 24_Program utroska sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom…. poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 25_Odluka o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 26_Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPUO Netretić (.doc/.pdf)
 • 27_Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 28_Odluka o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 29_Odluka o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (.doc/.pdf)
 • 30_Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine na javnog isporučitelja Komunalno Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)
 • 31_Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika ON i njegovog zamjenika (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 33_Odluka o odobravanju sredstava za uplatu članarine LAG-u Vallis Colapis za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 34_Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 34-1_Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 35_Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 36_Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 37_Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ Općine Netretić za razdoblje 2020_2023 (.doc/.pdf)
 • 38_Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a – Stanice Karlovac za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 39_Odluka o prijenosu idejnih projekata kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda na javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)