Dokumentacija

Nadogradnju internet stranice Općine Netretić sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dokumentacija: 

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Netretić

Općina Netretić – Mobilno reciklažno dvorište – Letak

 

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Općine Netretić.