Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu