JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NETRETIĆ

0
321

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić (02/20 i 04/21) i Odluke Općinskog načelnika Općine Netretić o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić za javnu raspravu (KLASA:350-02/20-01/01, URBROJ:2133-11-01/02-24-93, od 02.02.2024. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Netretić.