Kodeks ponašanja

Obavijest općinskih vijećnika o vlasništvu nad udjelima u poslovnom subjektu

Sukladno odredbi članka 4. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 143/21), objavljuju se podaci o vlasništvu općinskih vjećnika 5% ili više udjela u poslovnim subjektima kako slijedi:

1. TIHOMIR LORKOVIĆ – KLAONICA obrt za usluge i proizvodnju – vlasnik

2. DAVOR RESOVAC – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo RESOVAC – član

3. KRUNOSLAV MATEŠIĆ – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo KRUNOSLAV MATEŠIĆ – nositelj