Kontakt

Nadogradnju internet stranice Općine Netretić sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Općina Netretić

Kontakt osoba:Marijan Peretić, peretic@netretic.hr

Telefon: 047/804-425; 804-435


Čistoća Duga Resa d.o.o.

Kolodvorska 1,
47250 Duga Resa
e-mail: info(at)cistoca-dugaresa.hr

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Općine Netretić.