Kontakt

Imate li bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati na dolje navedene brojeve telefona ili e-mail

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijan Peretić 

Telefon: 047/804-425; 804-435

e-mail: peretic@netretic.hr


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Adresa: Netretić 3a, 47271 Netretić

Telefon: 047/804-425; 804-435

e-mail: opcina.netretic@ka.t-com.hr

e-mail: opcina.netretic@ka.htnet.hr

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 sati

Pročelnica: Tihana Stepić, mag.iur.,

email: tihana@netretic.hr


Referent za financije i proračun:

Marijana Pereško

e-mail: marijana@netretic.hr


Referent – komunalni redar

Biserka Džaja

e-mail: biserka@netretic.hr


Referent za opće i administrativne poslove: Branka Vrcić – tajnica načelnika

e-mail: branka@netretic.hr