MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 04.03.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju, predmet nabave: Modernizacija nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić