Obavijesti o nadmetanju

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22), Općina Netretić kao javni naručitelj postupke javne nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od  200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno postupke javne nabave radova čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 500.000,00 kuna bez PDV-a, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Objavljene postupke javne nabave Općine Netretić možete pogledati OVDJE.