Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća: TOMISLAV FRKETIĆ

INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA NEPOSREDNOG UVIDA JAVNOSTI U RAD OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NETRETIĆ

Sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća i po mogućnosti se prijaviti predsjedniku Općinskog vijeća dva dana prije sjednice, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.