Općinsko vijeće

Predsjednica Općinskog vijeća: DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ