Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godinu