Popis skupova podataka s metapodacima (asset lista)