Popis trgovačkih društava u kojima Općina Netretić ima poslovni udio