Pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Branka Vrcić, Referent za opće i administrativne poslove

Adresa: OPĆINA NETRETIĆ, Netretić 3a, 47271 NETRETIĆ

Telefon: 047/804-425

Email: opcina.netretic@ka.htnet.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje(pdf)


Pravo na pristup informacijama korisnik prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem:

  1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15)
  2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14, 15/14)

Korisnici prava na pristup informacijama svoje zahtjeve mogu dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili elektronske pošte, a pristup informacijama može se zatražiti i usmeno o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.


Obrasci:

 

1. Zahtjev za pristup informacijama

2. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije


 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

2021.


 

2020.



2019.


 

2018.


 

2017.


 

2016.