Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Netretić objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Netretić izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Netretić (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 14. do 29. svibnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić. Program je također objavljen na internetskoj stranici Općine Netretić  https://www.netretic.hr/program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem/

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (29.svibnja 2018. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Netretić. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Netretić ili poštom, zaključno s 29. svibnjem 2018. godine.