Proračun 2019.

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU


ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU


PRORAČUN OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU