Reciklažno dvorište

 

Nadogradnju internet stranice Općine Netretić sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE NETRETIĆ

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstava.

Mobilno =  pokretno

Otpad je sve ono što namjeravamo baciti.

Pojedine vrste otpada možemo reciklirati ili ponovno iskoristiti.

Mobilno reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom.

Općina Netretić je nabavila mobilno reciklažno dvorište putem EU projekta “Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Netretić”.

EU = Europska unija

Zajedno do fondova EU ( Europske unije)

Ukupna vrijednost projekta: 264.625,00HRK
Iznos koji sufinancira EU: 224.931,25HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 05.10.2020. do 05.10.2021.
Kontakt osoba:Marijan Peretić, peretic@netretic.hr

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Netretić.

Rezultati projekta su:

  • Uspostava funkcionalnog mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Netretić
  • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Netretić o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta

www.strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Općine Netretić.