Registar ugovora

Objedinjeni popis poveznica na registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koje je Uprava za sustav javne nabave zaprimila do 31. ožujka 2013. godine dostupan je na http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3940.

Registar ugovora sklopljenih od 2018. do 2023.

2024.

Registar ugovora sklopljenih od 01.01.2024.


Arhiva – Registar ugovora