Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, a temeljem  članka  80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 120/16) Općina Netretić kao javni naručitelj objavljuje da sukladno odredbama članka 75. do članka 83. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Netretić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

 

Ažurirano: 20. svibnja 2021. godine