Strateški razvojni program Općine Netretić za razdoblje 2016. – 2020.

Općini Netretić su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Netretić.

Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Netretić. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Netretić iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Netretić je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Netretić. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Netretić.