Udruge

Na području općine Netretić djeluju više kulturnih udruga i sportskih društava:

  • KUD Paurija – Dubravci
  • KUD Zora – Prilišće
  • KUD Sv.Marija – Novigrad na Dobri
  • KUD Netretić
  • KUD Stative
  • Društvo prijatelja Novigrada na Dobri “FRANKOPAN”
  • NK Dobra – Novigrad
  • Klub borilačkih vještina “Sokol” – Netretić

KUD Paurija

 

Kulturno-umjetničko društvo “Paurija” osnovano je u svibnju 2005. godine. Ime je dobilo po kraju Paurija koji se nalazi između rijeka Mrežnice i Dobre.Društvo je organizirano u četiri sekcije: zbor i folklor, tamburaši, glumačka i etno – sekcija. Okuplja sadamdesetak članova, od toga tridesetak aktivnih. Članovi su različitih dobnih skupina, od rane školske dobi do umirovljenika. Prva stručna voditeljica KUD-a bila je profesorica Irena Božičević. U prvoj godini rada Društvo je uspjelo prikupiti i izraditi nošnju za članove te prikupiti i uvježbati neke pjesme, plesove i narodne običaje s područja koje pokriva. Društvo je održalo nekoliko koncerata u Crkvi sv. Ane u Dubravcima. Sudjelovalo je u kulturnim manifestacijama u okolici, poput “Susreti Novigrada” ili “Jesen u Dugoj Resi”. 2006.godine prvi puta su nastupali na Županijskoj smotri u Ogulinu gdje je njihov nastup bio zapažen i dobro ocijenjen. Na godišnjicu djelovanja otvorili su etno-kuću u Dubravcima. Osnovni postav čine autentični predmeti iz svakodnevnog života, narodne nošnje i ručni radovi. Sama kuća je, osim izložbenog, postala i prostor u kojem se mogu prikazivati običaji i tradicionalni zanati. U etno kući snimili su i svoju prvu TV emisiju o božićnim običajima za ” TV 4 rijeke” iz Karlovca. S istom TV kućom realizirali su projekt snimanja starih svadbenih običaja. Cjeovečernji dokumentarni film pod nazivom “Kad se dvoje vole od malena” u cjelosti je autorsko djelo članova. Prema iskazima starijih žitelja sela napisan je scenarij običaja zagleda, uprosa i vjenčanja s polovine prošlog stoljeća. Svečana promocija filma održana je u prosincu 2007. godine. Od jeseni iste godine Društvo je počelo s manifestacijom Jesen u Pauriji. Svake godine u rujnu okuplja predstavnike Kud-ova iz županije te goste i izvan njenih granica. Zajednički se obnavlja bogatstvo i raznolikost narodnog blaga. Neizostavni dio Jeseni su i natjecanja u starim seoskim igrama. Od 2008. godine umjetnički voditelj Kud-a Paurija je Željko Kučinić.

KUD Netretić

Kulturno – umjetničko društvo Netretić osnovano je u svibnju 1995. godine, te na godinu slavi deset godina svoga postojanja. Od samog početka društva broj članova je stalno varirao, a danas društvo broji tridesetak članova. Članstvo je podijeljeno u dvije sekcije: foklorno-pjevačku, koja je matica udruge te tamburašku sekciju. Kulturno – umjetničko društvo njeguje izvorne pjesme, plesove i običaje kraja iz kojeg dolazi. Do danas je društvo kompletiralo dio muške i ženske narodne nošnje, a osim osnovne djelatnosti radi i na promicanju kulturne baštine Općine Netretić. Izdalo je nekoliko uveza narodnih popijevaka i radova iz područja narodne tradicije, te je također izdalo monografiju o petogodišnjem djelovanju. Od pjesama koje čine samo jedan dio ukupnog repertoara a najviše se izvode su: “Samice”, “Ojkalice”, Kiša pada rosna trava, Šesnaest godina, Zeleni se šikara, Konji vrani, Lipa stara, Majka je Maru karala, Majka Mari, Crne oči, Oj livado rosna travo, Sinoć kad je pao mrak, Vrani se konji sedlaju, od kola i plesova Sirota sam ja, Selo moje, đikalica, polka i drmeš. Uz sve teškoće koje prate i sva ostala društva, Društvo je uspjelo pronaći stalne svirače, koji nas prate već godinu dana, te je uspjelo povećati broj muških članova što je pridonijelo kvalitetnijem pjevanju i plesanju. Također možemo reći da je Društvo osiguralo bližu budućnost jer više od polovice sadašnjih članova su mladi ljudi. Kulturno – umjetničko društvo Netretić je do danas imalo preko šezdeset nastupa. Najviše ih ima za potrebe Općine Netretić, a pojavljivalo se na nastupima i smotrama diljem županije od Ribnika, Generalskog Stola, Duga Rese i Karlovca pa sve do Ogulina. Najveća želja svih članova KUD-a Netretić je pokazati svoju kulturnu i narodnu baštinu i izvan granica županije, pa i šire.

Društvo prijatelja Novigrada na Dobri “Frankopan”

Društvo prijatelja Novigrada na Dobri “FRANKOPAN” osnovano je 20.12.1998. Društvo je osnovano s ciljem i zadaćom njegovanja i promicarija kultumo povijesnih, etnoloških i ekoloških osobitosti cijelog novigradskog kraja. U skladu s time, prvi i osnovni cilj Društva je zaštititi i obnoviti, prema mogućostima, stari frankopanski grad Novigrad i sačvati most na rijeci Dobri zaštićene spomenike kulture. U širem smislu, cilj je Društva obnovom Grada potaći razvoj turizma i oživljavanje ovog kraja, što sada posebno omogućava prolazak autoceste Karlovac – Rijeka, u neposrednoj blizini Novigrada. Društvo “Frankopan” posebnu pozornost obraća zaštiti okoliša i čistoći rijeke Dobre, te sudjeluje u određenim aktivnostima u tom smislu. U izradi je program uređenja park-šume oko starog grada i saniranje kamenoloma u njegovom podnožju. Glavna zadaća društva, obnova starog grada, dio po dio, prema mogućnostima, te svaki obnovljeni dio oživjeti i staviti u turističku funkciju kako bi posjetiocima – izletnicima, naročito đacima – omogućilo razgledavanje i uživanjeu prelijepoj dolini rijeke Dobre, u životopisnoj okolici sve od rijeke kupe, do Gorskog Kotara i Slovenije! U tom smislu Društvo se aktivno uključilo u program “Putovima baštine” kao i u rad Turističke zajednice općine Netretić.

KUD Stative

Stative

Društvo je osnovao 2009.godine s ciljem promicanja,sređivanja i prezentiranja svekolikog narodnog stvaralaštva Gornjih i Donjih Stativa. Djelatnost društva se sastoji u istraživanju,pripremanju i izvođenju narodnih pjesama i plesova; njegovanju narodne i umjetničke,vokalne i instrumentalne glazbe;sabiranje,evidentiranje,konzerviranje i predstavljanje predmeta tradicijske vrijednosti za etno zbirku; te njegovanju svih drugih vrijednosti narodnog stvaralaštva :kulturno – umjetničkog i prosvjetnog života kraja i okolice. 40 članova djeluje u folklornoj,dječjoj folklornoj,dramskoj i starinarskoj sekciji.

Predsjednica: Marjana Martinac

Tajnik: Voditelj folklorne i dječje sekcije: Zora Radičević

Voditelj tamburaške sekcije: Vlado Luke

Kontakt: Marjana Martinac  098/ 361 165  kudstative@net.hr