Vrste otpada

Nadogradnju internet stranice Općine Netretić sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U mobilno reciklažno dvorište korisnici javne usluge prikupljanja mješovitog otpada  – domaćinstva i fizičke osobe, mogu odložiti sljedeće vrste otpada:

 1. papir i karton,
 2. ambalažu od plastike, metala i stakla,
 3. ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 4. ostalu plastiku, staklo i metale,
 5. tekstil,
 6. baterije i akumulatore,
 7. lijekove,
 8. otapala,
 9. kiseline, lužine,
 10. fotografske kemikalije,
 11. pesticide,
 12. fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu,
 13. otpadni antifriz,
 14. uljne filtere,
 15. boje, tinta, ljepila, smole,
 16. otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 17. otpadne gume,
 18. glomazni otpad
 19. EE otpad,
 20. fluorescentne i štedne žarulje…

Prije predavanja otpada u mobilno reciklažno dvorište potrebno je razvrstati otpad.

Mobilno reciklažno dvorište preuzima otpad bez naknade.

Bez naknade = besplatno

Pravnim osobama nije dozvoljeno korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta!

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Općine Netretić.