Zašto reciklirati?

Nadogradnju internet stranice Općine Netretić sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Zašto reciklirati? Zato što otpad nije smeće!

Kada se upotrijebljeni materijali recikliraju dobivaju se nove sirovine i smanjuje se potreba za korištenjem prirodnih resursa kojih je iz dana u dan sve manje.

Sirovinski resursi su ograničeni i ako se prema njima ne budemo odnosili odgovorno, čovječanstvo bi se u budućnosti moglo suočiti s nedostatkom dragocjenih ruda, nafte, drva…

Recikliranjem se smanjuje količina otpada, smanjuje se zagađenje i štedi energija.

Proizvodnja proizvoda od sirovina, tj. svi procesi kojima se dobijaju rude i sirovine rezultira zagađenjem i troši više energije.

Recikliranjem se iz otpada ponovno izvlače sirovine koje su neophodne u dobivanju novih proizvoda.

Također je poznato da je reciklaža jako dobar posao i kupaca za sirovine uvijek ima napretek.

 

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Općine Netretić.