Zbrinjavanje pasa

UDOMI ME!

CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA d.o.o.

Sklonište za životinje Karlovac

  • Mostanje 49, Karlovac
  • Tel:    047/654 461,
  • Mob:  098 1896 99 99