13. REDOVNA SJEDNICA – 30.01.2019. godine

  • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
  • 2_Odluka o komunalnom doprinosu (.doc/.pdf)
  • 3_Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno u smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj (.doc/.pdf)
  • 4_Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (.doc/.pdf)
  • 5_Odluka o donošenju UPU Turističke zone Novigrad na Dobri (.doc/.pdf)
  • 6_Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019. godini (.doc/.pdf)
  • 7_Odluka o izmjeni Pravilnika o dodjeli pomoći studentima Općine Netretić (.doc/.pdf)
  • 8_Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika za mladež županijskog suda u Karlovcu (.doc/.pdf)
  • 9_Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina (.doc/.pdf)