19. REDOVNA SJEDNICA – 23.12.2019. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Netretić po godišnjem obračunu za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 3_ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
  • 1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – opci dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o III. izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 7_Odluka o I. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 8_Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 9_Odluka o I. izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 10_Odluka o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 11_PRORAČUN OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU
  • 1. Proračun za 2020. – prva strana (.doc/.pdf)
  • 2. Proračun za 2020. – opći dio (.xlsx/.pdf)
  • 3. Proračun za 2020. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 4. Proračun za 2020. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 5. Proračun za 2020. – obrazloženje (.doc/.pdf)
  • 6. Proračun za 2020. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 12_Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 13_Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 14_Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 15_Socijalni program Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 16_Program financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 17_Program javnih potreba u kulturi na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 18_Program javnih potreba u sportu na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 19_Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 20_Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.doc/.pdf)
 • 21_Program utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 22_Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 23_Program utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 24_Program utroska sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom…. poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 25_Odluka o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 26_Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPUO Netretić (.doc/.pdf)
 • 27_Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 28_Odluka o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 29_Odluka o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (.doc/.pdf)
 • 30_Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine na javnog isporučitelja Komunalno Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)
 • 31_Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika ON i njegovog zamjenika (.doc/.pdf)
 • 2_Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 33_Odluka o odobravanju sredstava za uplatu članarine LAG-u Vallis Colapis za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 34_Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 34-1_Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 35_Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 36_Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 37_Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ Općine Netretić za razdoblje 2020_2023 (.doc/.pdf)
 • 38_Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a – Stanice Karlovac za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 39_Odluka o prijenosu idejnih projekata kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda na javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)