20. REDOVNA SJEDNICA – 25.02.2020. godine

 • 2_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 3_Odluka o izboru i prestanku mandata predsjednika Mandatne komisije (.doc/.pdf)
 • 4_Odluka o izboru i prestanku mandata člana Komisije za Statut i Poslovnik (.doc/.pdf)
 • 5_Odluka o izmjenama Statuta Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 6_Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 7_Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela (.doc/.pdf)
 • 8_Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 9_Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 10_Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 11_Odluka o raspoređivanju razlike sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 12_Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2019. godini (doc/.pdf)