21. REDOVNA SJEDNICA – 08.06.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 3_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu
  • 1_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – opći dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – Plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. – Bilješke (.doc/.pdf)
 • 4_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. (.doc./.pdf.)
 • 5_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 6_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 7_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 8_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 9_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 10_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 11_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 12_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 13_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 14_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 15_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 16_Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 17_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.
  • 1_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – opći dio (.xlsx/.pdf)
  • 3_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 4_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – plan razvojnih programa (.xls/.pdf)
  • 5_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – obrazloženje (.doc/.pdf)
  • 6_Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 18_Odluka o I. izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/pdf)
 • 19_Odluka o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf )
 • 20_Odluka o I. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 21_Program potpora u poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 22_Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane u Jarčem Polju (.doc/.pdf)
 • 23_Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (.doc/.pdf)
 • 24_Odluka o potvrđivanju obuhvata Radne zone Maletići (I1) (.doc/.pdf)
 • 25_Odluka o podmirenju troškova smještaja djece u Dječji vrtić Duga Resa (.doc/.pdf)
 • 26_Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linije Prilišće-Netretić-Karlovac i Netretić-Karlovac (.doc/.pdf)
 • 27_Odluka o izmjeni Odluke o financiranju međumjesnog javnog prijevoza učenika Osnovne škole Netretić za školsku godinu 2019.-2020. (.doc/.pdf)
 • 28_Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkh stranaka za 2020. godinu (.doc/.pdf)
 • 29_Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području Općine Netretić u 2019. godini (.doc/.pdf)
 • 30_Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu tvrtke Mull trans d.o.o. – davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (.doc/.pdf)
 • 31_Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. – davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (.doc/.pdf)
 • 32_Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu (.doc/.pdf)
 • 33_Odluka o pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva (.doc/.pdf)