23. REDOVNA SJEDNICA – 03.12.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 2_Proračun Općine Netretić za 2021. godinu i projekcije Proračuna Općine Netretić za 2022. i 2023. godinu
 • 3_Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 4_Program građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 5_Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 6_Socijalni program Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 7_Program javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 8_Program javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 9_Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu (.doc)
 • 10_Program utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2021. godinu (.doc)
 • 11_Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (.doc)
 • 12_Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom… poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu (.doc)
 • 13_Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a – Stanice Karlovac za 2021. godinu (.doc)
 • 14_Odluka o financiranju vatrogastva na području Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 15_Odluka o sponzorstvima Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 16_Odluka o preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Komunalno Duga Resa d.o.o. (.doc)
 • 17_Odluka o izmjeni Odluke o potvrđivanju obuhvata Radne zone Maletići (I1) (.doc)
 • 18_Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (.doc)
 • 18_Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (.doc)
 • 19_Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)