24. REDOVNA SJEDNICA – 23.12.2020. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 3_Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Netretić za 2020 godinu
 • 4_Odluka o III. izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 5_Odluka o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 6_Odluka o I. izmjeni Socijalnog programa Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 7_Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 8_Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 9_Odluka o I. izmjeni Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (.doc)
 • 10_Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 11_Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 12_Odluka o II. izmjeni Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 13_Odluka o III. izmjeni Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 14_Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 15_Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Netretić za razdoblje 2016.-2020. (.doc)
 • 16_Izvješće o stanju u prostoru Općine Netretić za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2020. godine (.pdf)
 • 16_Zaključak o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Općine Netretić za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2020. godine (.doc)
 • 18_Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Netretić (.doc)
 • 19_Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 19_Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Općine Netretić za 2020.g (.doc)
 • 20_Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Netretić za 2021. godinu (.doc)
 • 21_Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)