26. REDOVNA SJEDNICA – 22.02.2021. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 2_Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Netretić (.doc)
 • 3_Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 4_Program potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za razdoblje od 2021. godine do 2023. godine (.doc)
 • 5_Program utroška sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (.doc)
 • 6_Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi (.doc)
 • 7_Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi (.doc)
 • 8_Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza radi održavanja linija Karlovac-Netretić i Karlovac-Netretić-Piščetke (.doc)
 • 9_Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Netretić (.doc)
 • 10_Odluka o izmjeni Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Netretić (.doc)
 • 11_Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Netretić za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (.doc)
 • 12_Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vinski Vrh (.doc)