KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA – 10.06.2021. godine

  • 1_Odluka o izboru Mandatne komisije (.doc)
  • 2_Izvješće Mandatne komisije (.doc)
  • 3_Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja (.doc)
  • 4_Odluka o izboru predsjednika Opcinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
  • 5_Odluka o izboru potpredsjednika Opcinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
  • 6_Odluka o izboru Komisije za Statut i Poslovnik (.doc)
  • 7_Odluka o ispravku Prostornog plana uređenja Općine Netretić (.doc)