PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Modernizacija nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić

Dana 24.02.2021. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, predmet nabave:  Modernizacija nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić.

 Savjetovanje traje do 01.03.2021. godine.