„Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Netretić“

EU projekt

EU = Europska unija

 

 

 

 

 

Zajedno do fondova EU (Europske unije)

Općina Netretić sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 05.10.2020.

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom„Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Netretić“.

Mobilno = pokretno

 

Reciklažno dvorište = je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“.

Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Netretić.

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u Republici Hrvatskoj.

 

Sažetak projekta

Glavne projektne aktivnosti su:

 

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta
  • Izobrazno-informativne aktivnosti

Izobrazno = edukativno

 

Rezultati projekta su:

  • Uspostava funkcionalnog mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Netretić
  • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Netretić o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta

 

Ukupna vrijednost projekta: 264.625,00HRK
Iznos koji sufinancira EU: 224.931,25HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 05.10.2020. do 04.10.2021.
Kontakt osoba: Marijan Peretić, peretic@netretic.hr

 

www.strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001