O općini

Zemljopis

KARTA1-copy1 copyNetretić je malo mjesto na brijegu iznad Pokuplja udaljenom 15-ak kilometara od Karlovca. Područje općine Netretić spada u srednje Pokuplje.

Općina Netretić smještena je na sjeverozapadnom djelu Karlovačke županije, na površini od 116 km2 sa 3333 stanovnika u 42 naselja, uglavnom seoskim, sa sjedištem u Netretiću. To je dio karlovačkog dinarskog krša s nebrojenim vrtačama – “dragama” – prekrivenim travnjacima, bujadarama, vrištinama, te gajevima i sumama breze, hrasta, bukve, graba i kestena. Zanimljivi su i ostali oblici krša – kao škrape – “jame” i manje špilje (špilja “Đot” u Kuniću, “Pavičićeva jama” u Prilišću i dvije jame u Završju). Kraj je nadmorske visine 100 do 480 metara s umjerenom klimom, s utjecajem panonske kontinentalne klime i nestalnog mediteranskog utjecaja. Prevladavaju južni i jugozapadni vjetrovi. Količina padalina je umjerena (1100 do 1800 mililitara). Srednja ljetna temperatura iznosi između 15° C do 20° C, a srednja zimska ispod 5°C.

Taj uglavnom poljoprivredni kraj danas oživljava. Pored zanimljivih primjeraka starog graditeljstva, niču lijepe obiteljske kuće, sela se povezuju asfaltiranim putevima, čitavo je područje elektrificirano, pokriveno telefonskom mrežom i opskrbljeno pitkom izvorskom vodom. Samo općinsko središte – Netretić poprimilo je novi izgled. Općinska gospodarska politika teži unapređenju poljoprivrednih gospodarstava s tržišnom proizvodnom orijentacijom te na razvoju proizvodnog i uslužnog zanatstva, kulture i društvenih djelatnosti planira se razvijanje seoskog i lovnog turizma za koje postoje dobre mogućnosti.

Netretić još nazivaju i drugim vratima Hrvatske jer kroz općinu prolaze povijesne ceste Karolina i Lujzijana te važni cestovni smjerovi prema moru ili unutrašnjosti Hrvatske i Sloveniji što daje veliku prednost razvoju trgovine, turizma i ukupnog gospodarstva općine.


Općinska naselja

Baići, Bogovci, Brajakovo Brdo, Bukovje Netretićko, Culibrki, Donje Prilišće, Donje Stative, Dubravci, Dubravčani, Frketić selo, Goli Vrh Netretićki,Kolenovac, Gornje Prilišće, Jakovci Netretićki, Jarče Polje, Kučevice, Kunići Ribnički, Ladešići, Lončar Brdo, Lonjgari, Maletići, Mali Modruš Potok, Mračin, Mrzljaki, Netretić, Novigrad na Dobri,Pavičići, Piščetke, Planina Kunićka, Račak, Rešetarevo, Rosopajnik, Skupica, Srednje Prilišće, Straža, Tončići, Veliki Modruš Potok,Vinski Vrh, Vukova Gorica, Zaborsko Selo, Zagradci,  Završje Netretićko,


Stanovništvo

Stanovništvo je homogenog nacionalnog sastava s 99% Hrvata. Zadnjih godina osjeća se polagano povećanje broja stanovnika zbog bolje prometne povezanosti.


Poznate osobe

  • Msgr.dr. Josip Volović (9.8.1858. Donje Prilišće 11 – 7.8.1942. Zagreb, Kaptol 5) Sveta stolica  ga je imenovala  Apostolskim protonotarom.
  • Ivan Šubašić, (Vukova Gorica 1892. – Zagreb 1955.), hrvatski odvjetnik, političar, prvi i jedini ban Banovine Hrvatske
  • Blaž Lorković, (Novigrad na Dobri 1839. – 1892.), ekonomist, pravnik, kulturni i politički djelatnik, utemeljitelj hrvatske političke ekonomije.
  • Pavao Miljavac, (Maletići 1953.-…), general Hrvatske vojske i bivši ministar obrane Republike Hrvatske.
  • Josip Boljkovac  – (Vukova Gorica, 1920. – 2014.)   prvi ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske