Naslovnica Blog Stranica 20

REALIZACIJA EU PROJEKTA U OPĆINI NETRETIĆ

0

Ovih dana Općina Netretić krenula je u rekonstrukciju nerazvrstane prometnice u zaselku Gornje Kučevice, u dužini od 780 metara.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.100.000,00 kuna, a u 100%-tnom iznosu financiran je sredstvima od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem Ugovora o financiranju Mjere 07 ››Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima ‹‹iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. ››Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije‹‹, Operacije 7.2.2. ››Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta‹‹

 

Radove izvodi Mežnar građevinske usluge, a predviđeni rok izvođenja radova je 180 dana.

 

Također je započela i modernizacija 8 nerazvrstanih cesta na području Općine. Projekt modernizacije sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Rok za izvođenje radova je 90 dana, a izvodi iz tvrtka Arkada iz Duga Rese.

 

Rekonstrukcijom, odnosno modernizacijom navedenih prometnica osigurat će se bolja prometna povezanost, što će omogućiti podizanje razine komunalnih usluga i standarda, jačanje gospodarske aktivnosti te poticanje procesa demografskog oživljavanja Općine.

Obavijest o prikupljanju manjih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

0

Poštovani građani,

obavještavamo Vas da će se dana 10. i 11. kolovoza 2018. godine u vremenskom razdoblju           (petak od 10,00 – 18,00 sati i subota od 08,00 – 16,00 sati), u naselju Jarče Polje, na parkiralištu kod benzinske postaje, vršiti prikupljanje manjih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Svrha i namjena mobilnog reciklažnog dvorišta je prihvat i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada prikupljenih od fizičkih osoba s područja općine Netretić.

Na ovaj način omogućeno je fizičkim osobama besplatno zbrinjavanje otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva koje sadrži opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada, te ostalih posebnih vrsta otpada.

PETICA ZA TRANSPARENTNOST PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ

0

Prema istraživanju koje je proveo Institut za javne financije Općina Netretić dobila je peticu za transparentnost svoga proračuna. Objavljeni su svi potrebni  dokumenti prema kojima se mjeri transparentnost proračuna pa tako i Vodič za građane kroz proračun.

Vodičem je na razumljiv i jednostavan način građanima prikazan proces donošenja proračuna, kao i trošenje proračunskih sredstava.

 

Skip to content