Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije

0
73

Dana 22. srpnja 2021. godine na web stranici Karlovačke županije https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-i-zamjenike-clanova-savjeta-mladih-karlovacke-zupanije objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije.