Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2022.godini

0
84
ka-zupanija-banner1

Karlovačka županija je objavila Javni poziv za  sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2022.godini.

Svi zainteresirani više informacija mogu saznati na poveznici: 

https://www.kazup.hr/index.php/javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-financiranje-programa-od-interesa-za-poduzetnistvo-zastitu-potrosaca-poljoprivredu-turizam-te-zastitu-i-zbrinjavanje-zivotinja-koje-provode-udruge-na-podrucju-karlovacke-zupanije-u-2022-godini-2