OBAVIJEST KORISNICIMA

0
97

U nedjelju 25.11.2018. u poslijepodnevnim satima došlo je do iznenadnog prekida dotoka vode u kaptažu izvora Popošćak u Netretiću.

Dva sata nakon kratkotrajnog prekida voda je počela ponovno puniti kaptažu. Pri tome nije uočeno zamućenje ili bilo kakva promjena u kvaliteti vode za ljudsku potrošnju.

Redovno zahvaćanje i distribucija vode nastavljani su uobičajenim postupcima zahvaćanja i dezinfekcije vode.

Prema planu uzorkovanja vode iz izvorišta Popošćak, vodosprema i vodovodne mreže, uzorci vode su dostavljeni u Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Nakon 24 sata uočeno je od strane Zavoda da uzorci ne zadovoljavaju kriterije propisane za kvalitetu vode prema Pravilniku o vodi za ljudsku potrošnju. O tome su odmah obavijestili Javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno Duga Resa d.o.o.

Odmah po prijemu informacije od strane Komunalnog Duga Resa d.o.o. izdana je preporuka da se voda iz izvorišta Popošćak ne koristi za piće.

Stručne službe i zaposlenici Komunalnog Duga Resa d.o.o. odmah su počeli postupati u skladu s Pravilnikom o izvanrednim mjerama u slučaju neispravnih uzoraka vode.

Cijelu noć 28. na 29. 11. 2018. godine vršena su ispiranja i dodatno kloriranje vodozahvatišta, vodosprema i cjevovoda kako bi se umanjili učinci onečišćenja.

Dana 29.11.2018. godine u 08 sati uzeti su novi uzorci na kritičnim kontrolnim točkama i dostavljeni u Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Preliminarne analize bit će poznate u petak u prijepodnevnim satima. Do tada ostaju na snazi izdane preporuke izdane od strane Javnog isporučitelja Komunalno Duga Resa d.o.o. da se voda na području Općine Netretić ne koristi za piće.

Nove informacije i daljnje postupanje bit će priopćeno nakon prvih preliminarnih analiza vode.