OBAVIJEST O ZAMJENI POSUDA ZA ODVOZ OTPADA

0
88

Obavještavaju se sva domaćinstva koja koriste uslugu odvoza komunalnog otpada koncesionara Mull trans d.o.o. na području Općine Netretić, a imaju tri ili više člana da mogu izvršiti zamjenu postojećih posuda za otpad od 120 litara za veće posude zapremnine 240 litara.

Zamjena posude kao i odvoz veće posude neće poskupiti uslugu odvoza smeća, a svi zainteresirani za isto mogu se obratiti osobno koncesionaru na telefon 049/249-240.