Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID – 19 na području Općine Netretić

0
406

Dana 22. travnja 2020. godine Općinsko vijeće Općine Netretić na svojoj 02. izvanrednoj sjednici donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti Covid-19 na području Općine Netretić

Slijedom navedenog,a u svrhu ostvarenja gore navedenom Odlukom propisanih oslobođenja Jedinstveni upravni odjel Općine Netretić daje sljedeće upute:

  • pravo na oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade imaju fizičke i pravne osobe koje zbog Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 32/20) privremeno ne mogu obavljati djelatnost
  • pravo na oslobođenje od plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada imaju fizičke i pravne osobe koje zbog Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 32/20) privremeno ne mogu obavljati djelatnost
  • oslobođenja od navedenih obveza fizičke i pravne osobe ostvaruju za razdoblje u kojem im je Odlukom onemogućeno obavljanje djelatnosti
  • pravo na gore navedena oslobođenja pravne i fizičke osobe ostvaruju podnošenjem ZAHTJEVA Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Netretić osobno / putem pošte na adresu: OPĆINA NETRETIĆ, Netretić 3a, 47271 Netretić / putem e-maila: netretic@ka.htnet.hr