Odluka o započinjanju postupka SPP III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić

0
96

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 03/17) i članka 42. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18, 03/18 i 02/20) Općinski načelnik dana 07. travnja 2020. godine donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić. 

Odluku o započinjanju postupka SPP III. izmjena i dopuna, kao i Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić možete pronaći u nastavku: 

Odluka o započinjanju postupka SPP III. izmjena i dopuna

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić