Poziv za ponovnu javnu raspravu

0
77

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog uređenja Općine Netretić sa smanjenim sadržajem.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.