Prijava štete uslijed potresa – rok produljen do 14. siječnja

0
7419

Pozivamo sve oštećenike da što prije izvrše prijavu štete nastale na građevinskim objektima putem obrasca PN-Prijava štete od prirodne nepogode, koji je dostupan u privitku.

Rok za prijavu štete produljen je do 14. siječnja 2021. godine.

Napomena: svi koji su se već javili trebaju popuniti obrazac za prijavu te uz obrazac dostaviti fotografije oštećenih objekata. 

Popunjeni obrazac sa prilozima dostavlja sa putem e-pošte: opcina.netretic@ka.htnet.hr ili osobno u Općinu Netretić, Netretić 2A, Netretić.