Prostorni plan

Prostorni plan uređenja općine Netretić 


UPU ugostiteljsko turističke zone Vinski Vrh

  • ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE VINSKI VRH

Odluku preuzmite OVDJE.


UPU Veliki Modruš Potok

  • ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA URBANISTIČKI PLAN 

Odluku preuzmite : OVDJE


  • IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O UPU ˮVELIKI MODRUŠ POTOK

Izvješće o javnoj raspravi o UPU „Veliki Modruš Potok“ možete preuzeti OVDJE.


  • IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „VELIKI MODRUŠ POTOK

Odluku o započinjanju postupka možete preuzeti: OVDJE


  • OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „VELIKI MODRUŠ POTOK“

Općina Netretić objavljuje prijedlog urbanističkog plana uređenja „VELIKI MODRUŠ POTOK“ za više informacija i sadržaja slijedite link : UPU „Veliki Modruš Potok“ (T) – ppzjr.


UPU Turističke zone Novigrad na Dobri

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće možete preuzeti : OVDJE


Obavijest o javnoj raspravi


  • ODLUKA O NE POTREBI PROVOĐENJA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA UPU “TURISTIČKE ZONE NOVIGRAD”

Odluku možete preuzeti OVDJE.


  • ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJAˮ TURISTIČKE ZONE NOVIGRAD NA DOBRIˮ

Odluku o započinjanju postupka možete preuzeti: OVDJE