Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta

0
51

 

Obavještavamo korisnike Čistoće Duga Resa d.o.o. na području Općine Netretić da će imati mogućnost korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta dana 05.10.2021. godine prema slijedećem rasporedu:

U vremenu od 8:00 – 10:00 h u naselju Netretić

Za naselja Baići, Bogovci, Brajakovo Brdo, Culibrki, Donje Prilišće, Donje Stative, Goli Vrh Netretićki, Gornje Prilišće, Jakovci Netretićki, Kolenovac, Kučevice, Kunići Ribnički, Ladešići, Lončar Brdo, Lonjgari, Mali Modruš Potok, Mrzljaki, Netretić, Pavičići, Piščetke, Planina Kunićka, Račak, Rosopajnik, Srednje Prilišće, Veliki Modruš Potok, Vinski Vrh, Vukova Gorica, Zaborsko Selo, Završje Netretićko

U vremenu od 11:00 – 13:00 h u naselju Jarče Polje

Za naselja Bukovje Netretićko, Dubravci, Dubravčani, Frketić Selo, Jarče Polje, Maletići, Mračin, Novigrad na Dobri, Rešetarevo, Skupica, Straža, Tončići, Zagradci.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon broj:

099 2844300

 

Čistoća Duga Resa d.o.o.