REALIZACIJA EU PROJEKTA U OPĆINI NETRETIĆ

0
125

Ovih dana Općina Netretić krenula je u rekonstrukciju nerazvrstane prometnice u zaselku Gornje Kučevice, u dužini od 780 metara.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.100.000,00 kuna, a u 100%-tnom iznosu financiran je sredstvima od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem Ugovora o financiranju Mjere 07 ››Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima ‹‹iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. ››Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije‹‹, Operacije 7.2.2. ››Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta‹‹

 

Radove izvodi Mežnar građevinske usluge, a predviđeni rok izvođenja radova je 180 dana.

 

Također je započela i modernizacija 8 nerazvrstanih cesta na području Općine. Projekt modernizacije sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Rok za izvođenje radova je 90 dana, a izvodi iz tvrtka Arkada iz Duga Rese.

 

Rekonstrukcijom, odnosno modernizacijom navedenih prometnica osigurat će se bolja prometna povezanost, što će omogućiti podizanje razine komunalnih usluga i standarda, jačanje gospodarske aktivnosti te poticanje procesa demografskog oživljavanja Općine.