Savjetovanje o Nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Netretić

0
485

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju : “Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Netretić”.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati OVDJE

Tema savjetovanja je: Donošenje “Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Netretić“.

Opis savjetovanja : Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Netretić temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:

– standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

– prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,

– unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

– pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata

 

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju “Procjene rizika od velikih nesreća ua Općinu Netretić” upisivanjem svojih komentara u Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju s javnošću OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 09.07.2022

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.