27. REDOVNA SJEDNICA – 01.04.2021. godine

 • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Netretić (.doc)
 • 3_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu 
 • 4_Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 4_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 5_Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 5_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 6_Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 6_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 7_Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 7_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 8_Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 8_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 9_Izvješće o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 9_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 10_Izvješće o izvršenju Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 10_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva na području Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 11_Izvješće o izvršenju Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 11_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o sponzorstvima Općine Netretić za 2020. godinu (.doc)
 • 12_Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (.doc)
 • 12_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (.doc)
 • 13_Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 13_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 14_Izvješće o izvršenju Programa utroška srerdstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 14_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa za 2020. godinu (.doc)
 • 15_Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom… poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu (.doc)
 • 15_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje… poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu (.doc)
 • 16_Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc)
 • 16_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc)
 • 17_Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc)
 • 17_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (.doc)
 • 18_Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić (.doc)
 • 19_Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Netretić s Prostornim planom Karlovačke županije (.doc)
 • 20_Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osivanju Vlastitog pogona (.doc)
 • 21_Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela (.doc)
 • 22_Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine Netretić (.doc)
 • 23_Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada… na području Općine Netretić u 2020. godini (.doc)
 • 23_Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja… na području Općine Netretić u 2020. godini (.doc)
 • 24_Zaključak o usvajanju izvješća o radu tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. – davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (.doc)