Izmjena rasporeda odvoza komunalnog otpada na području Općine Netretić u periodu od 19.11.2021. do 20.11.2021.

0
600
objava